Vulkaan Gunung Agungwerken begint vroeggrote washet eten komt eraanhard werkklein triotjelotusbloemganzen hoedenop naar de party's morgens - Baliin de rijstveldenBesaki-tempel - ingangrijstterasTempel im Lake Bratan - BaliTerrassen